Käyttömaksun korotus syö autoveron alennuksen
(TS 19.12.2002)

Autotuojat eivät vielä lupaa uusien autojen hintoihin alennusta, vaikka autovero laskeekin vuoden alussa.

Toimitusjohtaja Pekka Puputti sanoo, että alennus joka tapauksessa lieventää sitä nousupainetta, joka hintoihin tulee yhtenäishinnoitteluun siirtymisen johdosta.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) arveli tiistaina, että autoveron alennus heijastuisi täysimääräisenä kaupan hintoihin. Autovero laskee vuoden alussa nykyisestä keskimäärin 29 prosentista 24-26 prosenttiin.

Niinistö uskoo, että etenkin käytettyjen autojen tuonti tuo painetta hintojen alentamiseen.

- Maahantuontihinnoissa on kuulemma nousupaineita. Niin on monissa muissakin tuotteissa, Niinistö kuittasi automyyjien puheet. Veroa alennetaan taannehtivasti, sillä eduskunta hyväksynee muutoksen vasta tammikuun puolivälissä. Valtio menettää autoveron alennuksessa verotuloja, mutta ne korvataan ainakin osittain käyttömaksun korotuksilla. Niinistö uskoo, että 5-10 vuoden periodilla autovero voitaisiin kokonaankin korvata käyttömaksuilla.

Nykyisestä poiketen käyttömaksu rankaisisi vanhempia ja saastuttavampia autoja. Tässäkin täytyy Niinistön mukaan kuitenkin ottaa huomioon se, että vanhoilla autoilla on jo entuudestaan ollut ankarampi verorasitus kuin mitä vuoden alusta lähtien uusilla autoilla on.

Niinistö uskoo autoveron laskun siirtyvän hintoihin Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok) uskoo, että vuodenvaihteessa tapahtuva autoveron alennus heijastuu täysimääräisenä uusien autojen hintoihin.

Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Pekka Puputti on varovaisempi. Hänkin kuitenkin uskoo, että alennus joka tapauksessa helpottaa ainakin hintojen nousupainetta.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina ryhtyä toteuttamaan kauan odotettua autoverouudistusta. Viimeinen sysäys uudistukselle tuli maanantaina, kun Korkein hallinto-oikeus totesi, että käytettyjen tuontiautojen verotuksen pohjana täytyy olla todellinen ostohinta, ei hintapyynnöistä laskettu arvo. Vero laskee taannehtivasti vuoden alusta. Eduskunta tekee lopullisen päätöksen tammikuussa, mutta ei liene mitään syytä epäillä, etteikö hallituksen esitys menisi pari kuukautta ennen eduskuntavaaleja läpi esitetyssä muodossaan.

Autovero laskee nykyisestä keskimääräisestä 29 prosentista 24-26 prosenttiin. Lopullinen veron määrä tarkentuu lain valmistelussa. Nykyisessä hyvin monimutkaisessa järjestelmässä vero lasketaan auton ns. cif-hinnasta. Veron määrä on vaihdellut 19 prosentista runsaaseen 30 prosenttiin automallista riippuen.

Vero voi myös laskea käytetyillä

Veron määrä on liikesalaisuus. Helsingin Sanomien kokoamien tietojen mukaan 20 prosentin veroon tai jopa sen alle ovat päässeet eräät Volvon mallit. Vastaavasti esimerkiksi Opel Astrassa veroprosentti olisi 34. Uuden mallin mukaan veroprosentti on siis kaikilla uusilla autoilla sama 24-26 prosenttia kuluttajahinnasta.

Ongelmallisempi asia on käytettyjen tuontiautojen veron määräytyminen. Pääsääntöisesti niihin sovelletaan samaa prosenttia. Jos autosta aikoinaan peritty (uuden auton) cif-veroprosentti on kuitenkin ollut alhaisempi, ostaja voi saada lasketuksi veron sen mukaiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin verovalituksen tekemistä, sillä viranomaiset eivät Niinistön mukaan voi lähteä yleisesti paljastamaan edes jälkikäteen aikoinaan liikesalaisuuksiksi määriteltyjä verotietoja. Liikesalaisuutta siis avataan osittain. Mtta auton ostaja voi vain etukäteen arvailla, olisiko hänellä mahdollisuuksia saada alennusta autoveroonsa.

Verotietoja ei Niinistön mukaan voida avata taannehtivasti, koska asiasta saadut asiantuntijalausunnot eivät tätä puolla. Niinistö uskoo myös, että eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu joka tapauksessa käsittelemään tätä asiaa.

Käyttömaksu nousee jatkossa

Valtiovarainministeriö on jo ryhtynyt valmistelemaan seuraavaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen autojen käyttömaksujärjestelmään tulevia muutoksia. Perusajatus on, että nykyinen järjestelmä, jossa käyttömaksu on alhaisempi vain vanhemmilla autoilla, käännetään lähes nurinniskoin. Jatkossa käyttömaksu olisi vanhemmilla ja ympäristöä enemmän rasittavilla autoilla korkeampi.

Niinistön mukaan pelkkä ikä ei kuitenkaan määräisi maksun suuruutta. Huomioon otettaisiin erityisesti monet ympäristötekijät. Autoveron tuotto putoaa ensi vuonna veromuutosten ansiosta enimmillään 150 miljoonaa euroa. Niinistö ei kuitenkaan pitänyt 100 miljoonankaan pudotusta realistisena. Patoutunut ostotarve parantaa tilannetta verottajan näkökulmasta ainakin ensi vuonna.

- Jonkun ne verotkin on maksettava, Niinistö vastasi kysymykseen liikenneverojen tuotoista.


Kuluttaja tuskin huomaa eroa hinnoissa
(TS 27.11.2002)

Autoveroista uusi esitys eduskuntaan ensi viikolla

Uusien ja käytettyinä maahan tuotujen autojen verotus pysyy Suomessa korkeana. Hallitus antaa ensi viikolla eduskunnalle esityksen autoverouudistuksesta, joka selkiyttää nykyisiä sääntöjä mutta ei alenna veroja. Esityksen mukaan uusien autojen vero lasketaan auton kuluttajahinnasta eikä maahantuontihinnasta, kuten tähän asti on tehty.

Laskentaperusteen muuttaminen ei vaikuta uusien autojen hintaan, mutta tekee verosta läpinäkyvän ja auttaa myöhemmin esimerkiksi käytettyjen autojen veron määrittämistä. Samalla autotehtaiden ja autojen maahantuojien mahdollisuudet verokikkailuun loppuvat.

Jos maahantuoja on ollut autonvalmistajan omistama, uudesta autosta perittävää veroa on ollut mahdollista pienentää kirjaamalla maahantuontihinta mahdollisimman alhaiseksi.

Autotehdas on voinut siten kiertää veroja ottamalla vastaavasti normaalia suuremman osan maahantuojan tuloksesta esimerkiksi konserniavustuksena.

Käytettyjen vero ennallaan

Käytettyinä maahan tuotujen autojen verotukseen ei ole luvassa suuria muutoksia.

Ylijohtaja Lasse Arvela valtiovarainministeriöstä kertoo, että tavoitteena on tarkentaa veroperusteita ja tehdä verosta helpommin ennakoitava. Arvelan mukaan tulli soveltaa jo nyt uusia määräyksiä.

Esimerkiksi maahantuodun käytetyn auton vertailuhinnasta vähennetään autonmyyjän kate. Sen jälkeen määritetään paljonko vastaavassa Suomessa myydyssä autossa on vielä laskennallista autoveroa jäljellä ja siitä muodostuu maahantuodusta autosta perittävä vero.

Ministeriö pohti myös toisenlaista mallia, jossa maahantuodusta käytetystä autosta perittäisiin veroa tietty prosenttimäärä ostohinnasta.

Esimerkiksi Saksasta tuodusta Mercedeksestä perittävä vero olisi tietty prosentti auton ostohinnasta Saksassa. Vero olisi läpinäkyvä ja helposti ennakoitava, mutta Arvelan mielestä mahdoton toteuttaa.

- Se johtaisi kuittitehtailuun. Väärinkäytöksiä olisi vaikea eliminoida, Arvela sanoo.

 


Autoverouudistus astuu voimaan 19.9.2002!
(Tullihallituksen tiedote)

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN ANTAA RATKAISUNSA SUOMEN KÄYTETTYJEN AUTOJEN VEROTUSTA KOSKEVASSA ASIASSA 19. SYYSKUUTA 2002

26.6.2002

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ilmoittanut antavansa 19. syyskuuta 2002 ratkaisunsa Suomen autoverotusta koskevassa asiassa C-101/00 Tuliasiamies ja Siilin. Suomen korkein hallinto-oikeus pyysi 15.3.2000 yhteisön tuomioistuimelta ennakkoratkaisua, joka koskee käytettyjen ajoneuvojen verotuksen yhdenmukaisuutta yhteisön oikeuden kanssa.

Tullihallitus tiedotti 25.10.2001 noudattavansa ratkaisusta selkeästi ilmeneviä periaatteita käytettyjen ajoneuvojen ensiverotuksessa heti ratkaisun jälkeen. Tullihallitus tiedottaa ratkaisun vaikutuksista mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ratkaisu on annettu.

Tulli joutuu keskeyttämään autoveropäätösten tekemisen ennakkoratkaisun antopäivästä alkaen lyhyeksi ajaksi. Autoveroilmoituksia otetaan kuitenkin vastaan. Veropäätösten tekemistä jatketaan heti sen jälkeen, kun Tullihallitus on perehtynyt ennakkoratkaisun sisältöön ja vaikutuksiin."


Suomen verokäytäntö syrjii käytettyjä tuontiautoja
(TS 26.10.2001)

Suomalaisten vaihtoautojen hinnat ovat olleet laskussa jo ennen EY-tuomioistuimen kannanottoja. Autoalan edustajien mukaan suomalaiset kuluttajat ovat odottaneet liikoja autoveron muutoksista. Käytettyjen tuontiautojen hinnat ovat alenemassa, mutta uusien autojen verotukseen ei ole tiedossa kevennystä.

Vaikka EY:n tuomioistuimen julkisasiamies totesi torstaina Suomeen tuotujen käyttöautojen verotuksen syrjiväksi, jatkossakin vain kalleimpien mallien hankinta ulkomailta on autokauppiaiden mukaan kannattavaa.

Autoliitto vaatii EY:n tuomioistuimen asiamiehen kannanoton perusteella Suomen koko autoverojärjestelmää remonttiin, jossa kiinnitettäisiin huomiota autoilun kaikkiin kuluihin.

Torstaina annetun EY-tuomioistuimen ratkaisuehdotuksen mukaan nykyverotus on ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa, koska tuotuja autoja voidaan verottaa raskaammin kuin kotimaassa myynnissä olevia autoja.

Ratkaisuehdotus koskee Suomeen tuodun Mercedes Benz -auton verokiistaa. Kyse on siitä, miten jäsenmaa saa verottaa yksityishenkilön toisesta EU-maasta tuomaa autoa. Korkein hallinto-oikeus on hakenut ennakkopäätöstä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta.

Ratkaisuehdotus ei ole varsinainen päätös eikä se sido oikeutta. EY:n tuomioistuin kuitenkin poikkeaa harvoin julkisasiamiehen kannasta.

Suomessa asian valmistelu kuuluu valtiovarainministeriölle. Se ei kuitenkaan halua ottaa kantaa tuomioistuimen ratkaisuehdotukseen ennen kuin lopullinen päätös on tullut. Tulli sanoo noudattavansa toistaiseksi vanhaa käytäntöä.

Turun Sanomat 26.10.2001

 


< etusivu     ^ sivun alkuun ^     Autot     Yhteystiedot     Ajankohtaista     Palaute     Linkit